Workshop POLDER

par Gilles PICOUET, Albert Clermont, Jean-Claude MOUTON

Participants au workshop:

Oumaima CHARAF; Jie DING; Ying DING; Liou DU; Ying HAN; Kia KANG; Xia LIU; Rémy THELLIER; Qing XIA; Yan LIU; Xin HE; Maira MARQUES COUTHINO